You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Carregant...

Política de privadesa

HOTEL TR3S’S SL compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per HOTEL TR3S’S SL, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula. Si us plau, tingueu en compte que, encara que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. HOTEL TR3S’S SL controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs web.

QÜESTIONS SOBRE PRIVADESA

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, us oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que ens pugueu facilitar:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

HOTEL TR3S’S SL: Les nostres dades es troben a la part superior d'aquest avís legal.

Tractem la informació que se'ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.

Si ens dóna el seu consentiment també podem tractar les seves dades per enviar informació sobre productes, serveis o activitats.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació.

Quina legitimació tenim per poder tractar les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades són els consentiments que ens doneu.

(Menors de 16 anys) S'entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el/la representant legal ho haurà d'informar tan aviat com sigui possible.

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.

En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present Avís Legal.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, qui garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les categories següents:

1. Dades de caràcter identificatiu.

2. Adreces postals o electròniques.

3. Altres dades sol·licitades als nostres formularis.

Les dades són limitades, ja que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLICEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures són:

1. Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.

2. Realització de còpies de seguretat periòdiques.

3. Control d'accés a les dades.

4. Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Última revisió: Abril 2023

CONTACTE:

Estem a la vostra disposició per respondre les vostres preguntes, preocupacions o comentaris referents a la nostra empresa, els nostres productes, el nostre lloc web o la nostra política de privadesa. Per això us oferim les següents maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres:

HOTEL TR3S'S SL
C/ Creu Guixera número 2, 08243 Manresa
tel. +34 938748216
e-mail: info@hotel1948manresa.com

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.
No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a HOTEL TR3S´S SL que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.
ACCEPTAR | MÉS INFORMACIÓ